Reservaties

Facebook

Wil u plaatsen reserveren in ons theatercafé om een voorstelling van 'Volzet' op 14, 15, 21 of 22 oktober 2016 bij te wonen, dan kan u dit telefonisch doen of via e-mail.

- Telefonisch: via het nummer 0486/15 45 50 en dat elke werkdag van 10 tot 19 u.

- E-mail: . Vermeld zeker onder welke naam u wil reserveren, welke voorstelling u wil bijwonen en met hoeveel personen. We sturen een bevestiging van uw reservatie. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen binnen de 5 dagen, is uw reservatie wellicht niet in orde. Gelieve in dat geval contact op te nemen.

© Toneelkring 'De Broeders'